Adresa

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Asima Ferhatovića br. 2,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Telefon

Tel: +387 (33) 226 977
Tel: +387 (33) 211 790


Email

cersig@bih.net.ba